Input:

104/2018 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016 - 2019

č. 104/2018 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016 - 2019
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 31. května 2018
o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016 - 2019
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb. a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Dodatek č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016 - 2019, který byl uzavřen dne 4. 4. 2018 mezi vyšším odborovým orgánem -