Input:

307/2023 Sb., Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

č. 307/2023 Sb., Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
SDĚLENÍ
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 14. září 2023
o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 30b odst. 7 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, aktualizovaný seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto sdělení.
V seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí je uváděno pořadové číslo, název, identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné organizace, datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla daná výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, a doba platnosti tohoto schválení.
 
Ministr:
v z. prof. PaedDr. Wildová, CSc., v. r.
 
vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu
 
 
 
 
 
 
Příloha
 
 
 
 
 
 
Seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Název
IČO
Sídlo
Datum nabytí právní moci rozhodnutí*
Rozhodnutí platné do
1
Agritec Plant Research s.r.o.
26784246
Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk
27. října 2021
26. října 2026
2
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
67985912
Letenská 4, 118 01 Praha 1
8. prosince 2021
7. prosince 2026
3
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
67985815
Fričova 298, 251 65 Ondřejov
10. února 2023
12. února 2028
4
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
68081707
Královopolská 135, 612 65 Brno
19. ledna 2023
10. února 2028
5
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
60077344
Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
25. ledna 2023
5. února 2028
6
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
86652036
Průmyslová 595, 252 50 Vestec
11. února 2023
15. března 2028
7
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
67985939
Zámek 1, 252 43 Průhonice
20. ledna 2023
5. února 2028
8
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
44994575
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
3. května 2023
2. května 2028
9
Centrum výzkumu Řež s. r. o.
26722445
Hlavní 130, 250 68 Husinec - Řež
4. ledna 2019
3. ledna 2024
10
COMTES FHT a. s.
26316919
Průmyslová 995, 334 41 Dobřany
14. prosince 2018
3. ledna 2024
11
Česká geologická služba
00025798
Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
30. prosince 2020
23. ledna 2026
12
Česká zemědělská univerzita v Praze
60460709
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
3. května 2023
2. května 2028
13
České vysoké učení technické v Praze
68407700
Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice
12. dubna 2023
11. dubna 2028
14
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
68378076
Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1
8. června 2023
7. června 2028
15
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
00159816
Pekařská 664/53, 656 91 Brno
13. dubna 2023
25. června 2028