Input:

318/2017 Sb., Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění účinném k 1.1.2020

č. 318/2017 Sb., Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění účinném k 1.1.2020
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. září 2017
o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
202/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění přílohu
338/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění přílohu
Vláda nařizuje podle § 153 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., podle § 98 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., a podle § 120 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb.:
§ 1
Výše odměn
Výše odměn poskytovaných uvolněným členům zastupitelstva obce, zastupitelstva městského obvodu nebo městské části statutárního města, zastupitelstva kraje, zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstva městské části hlavního města Prahy za měsíc a maximální výše odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva obce, zastupitelstva městského obvodu nebo městské části statutárního města, zastupitelstva kraje, zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstva městské části hlavního města Prahy za měsíc je stanovena v příloze k tomuto nařízení.
§ 2
Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje.
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
 
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
Chovanec v. r.
 
Příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev v Kč
 
číslo velikostní kategorie územního samosprávného celku
Počet obyvatel s trvalým pobytem na území územně samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy nebo městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města
Uvolnění členové zastupitelstva
Neuvolnění členové zastupitelstva
starosta, primátor, hejtman
místostarosta, náměstek primátora, náměstek hejtmana
člen rady (neuvedený ve sl. 1 a 2)
uvolněný člen zastupitelstva, (neuvedený ve sl. 1 až 3).
starosta, primátor, hejtman
místostarosta, náměstek primátora, náměstek hejtmana
člen rady (neuvedený ve sl. 5 a 6)
předseda výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu
člen výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu
neuvolněný člen zastupitelstva (neuvedený ve sl. 5 až 9)
číslo sloupce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
obec, městská část nebo obvod
do 300
42 959
37 804
33 508
29 213
25 775
23 198
5 155
2 577
2 148
1 289
2
od 301 do 600
48 244
42 455
37 630
32 805
28 946
26 051
5 789
2 894
2 412
1 448
3
od 601 do 1 000
54 086
47 596
42 187
36 779
32 451
29 206
6 490
3 245
2 704
1 623
4
od 1 001 do 3 000
60 187
52 964
46 945
40 927
36 112
32 501
7 223
3 611
3 010
1 805
5
od 3 001 do 5 000
66 286
58 332
51 703
45 075
39 771
35 795
7 954
3 978
3 314
1 989
6
od 5 001 do 10 000
72 387
63 700
56 462
49 223
43 432
39 089
8 687
4 343
3 619
2 171
7
od 10 001 do 20 000
78 443
69 031
61 186
53 341
47 065
42 360
9 413
4 707
3 923
2 353