Input:

561/2020 Sb., Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene chirurgického

č. 561/2020 Sb., Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene chirurgického
VYHLÁŠKA
ze dne 15. prosince 2020
o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene chirurgického
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. k) k provedení § 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67/2017 Sb.:
§ 1
Lékař může po získání certifikátu o absolvování základního kmene chirurgického bez odborného dohledu
a) indikovat a interpretovat laboratorní vyšetření, indikovat základní zobrazovací metody,
b) indikovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou radiofarmak a cytostatik,
c) indikovat transfuzní přípravky a krevní deriváty,
d) provádět profylaxe tetanové a ranné infekce,