Agrese a agresivita dítěte v MŠ

Mgr. Marika Kropíková

Pozorujete u některého z dětí ve Vaší třídě projevy agresivity a hledáte účinné strategie pro její řešení? Na on-line semináři „Agrese a agresivita dítěte v MŠ“ Vám Mgr. Marika Kropíková nabídne hluboký vhled do této stále více aktuální problematiky.

Zveřejněno 11.3.2024

Délka videa: 01:42:38

Garance

Společně se podíváme na příčiny agresivního chování dětí předškolního věku, ať už jde o genetickou zátěž, vliv rodinného zázemí nebo společenské faktory, abychom pochopili, jak tyto aspekty ovlivňují chování Vašich svěřenců. Probereme, jaký dopad má agresivita na další vývoj dětí ve škole a jak ji můžeme společně korigovat s důrazem na pozitivní a podporující přístupy. Ukážeme Vám, jak stanovit pravidla a hranice a jak využít alternativní metody, které podpoří klidné a konstruktivní prostředí ve Vaší třídě. Nastíníme si také, jak by mělo vypadat metodické vedení výchovných postupů rodičů.

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Marika Kropíková

Mgr. Marika Kropíková

Speciální pedagožka se zaměřením na logopedii, psychopedii a etopedii. V současné době se věnuje vzdělávání dospělých, i pedagogů. Od roku 2016 je soudní znalkyní pro oblast školství a školské legislativy.