Asertivní komunikace

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cílem semináře je seznámit se s hlavními zásadami asertivity, tj. zdravého prosazování sebe sama. Jeho tématem jsou hlavni principy asertivity, praktické zásady asertivního jednání a jejich uplatnění.

Zveřejněno 2.3.2018

Délka videa: 01:06:07

On-line seminář je určen:

stávajícím i budoucím manažerům, kteří chtějí zvýšit své komunikační a prezentační schopnosti, i personálním manažerům, kteří se zabývají tréninky komunikačních schopností zaměstnanců.

Cílem on-line semináře:

Cílem on-line semináře je seznámit se s hlavními zásadami asertivity, tj. zdravého prosazování sebe sama.  Jeho tématem jsou hlavni principy asertivity, praktické zásady asertivního jednání a jejich uplatnění.

Obsah on-line semináře:

  • Asertivita a její protipóly
  • Asertivní jednání a vystupování
  • Asertivní práva
  • Základní metody asertivní komunikace
  • Schopnost říci „ne“
  • Otevřené vyjadřování vlastních pocitů
  • Jak asertivitou čelit manipulaci 

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se osobním rozvojem. Je VŠ učitelem managementu, lektorem kurzů MBA i autorem řady publikací, mj. úspěšných knížek „Vezměte život do svých rukou“ a „Psychologie pro každý den“.