Česká školní inspekce - inspekční činnost ve školním roce 2023/2024

Mgr. Lenka Polášková

Seznamte se s prioritami České školní inspekce pro nadcházející školní rok, nejčastějšími nedostatky v managementu škol, administrativě, právech a povinnostech ředitelů.

Zveřejněno 27.9.2023

Délka videa: 01:23:14

Garance

Obsah on-line semináře:

  • Nejčastější nedostatky vyplývající z inspekční činnosti ve školách v komplexním měřítku
  • Priority České školní inspekce ve šk.r.2023/2024
  • Praktická rovina inspekční činnosti ve školách – rizikové chování žáků základních škol
  • Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledku vzdělávání ve šk.r.2023/2024 v MŠ

Komu je on-line seminář určen:

Pedagogickým pracovníkům mateřských a základních škol (učitelům, ředitelé, zástupcům ředitelů, zástupcům zřizovatelů).

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Lenka Polášková

Mgr. Lenka Polášková

je lektorka s více než 20 letou pedagogickou praxí. Specializuje se na oblasti managementu škol, dokumentaci a metodický výklad vybraných právních předpisů segmentu školství. Je autorkou řady publikací pro učitele a ředitele škol. V minulosti externě spolupracovala například s Výzkumným ústavem Pedagogickým, Ministerstvem práce a sociálních věcí při tvorbě standardu pro dětské skupiny, Českou školní inspekcí, jako externí posuzovatelka pro inspekční činnost ve školách, nebo Univerzitou Palackého v Olomouci při tvorbě a realizaci 3letého projektu zaměřeného na distanční vzdělávání vedoucích, pedagogických pracovníků. Aktuálně aktivně spolupracuje v rámci publikační činnosti s nakladatelstvími Portál nebo Grada Publishing, a.s. realizuje přímo ve školách "cvičné hospitace" a vzdělávací aktivity " na míru" pro týmy škol. Své webináře a prezenční semináře staví na praktičnosti, využitelnosti v pedagogické praxi a efektivnosti pro účastníka. Je držitelkou mezinárodního ocenění "eTwinning Label", za projekt "Moje město, moje škola". Patří mezi špičkové lektory s dlouhodobě pozitivními referencemi účastníků webinářů, seminářů i čtenářů odborných periodik.