DIGIškoly aneb Digitální technologie ve školách - pomocník nebo nepřítel?

Jan Kršňák

Digitální technologie stále větší měrou pronikají do všech aspektů našeho života, přičemž zde více než kdekoli jinde platí přísloví dobrý sluha, ale zlý pán. S touto skutečností jsou stále více konfrontováni učitelé, kteří musí najít rovnováhu v přístupu k využívání moderních technologií v jejich školách. Jak tedy přistupovat k moderním technologiím, aby učitelům i žákům sloužily ke zkvalitnění výuky?

Pondělí 5.2.2024

9:00 - 16:45

On-line seminář již proběhl.

Obsah:

Umělá inteligence ve vzdělávání

Doposud jsme se v rámci digitalizace společnosti intenzivně zabývali zaváděním digitálních technologií do škol a vzdělávacího systému. Ještě jsme se s nimi zcela nesžili a už je zde další, mnohem vyšší level obtížnosti. Jak umělé inteligence (AI) promění to, co si představujeme pod pojmem „škola“? Jaké výhody nám mohou přinést a co budeme muset změnit, abychom mohli těchto výhod využívat? Bude nástup AI skutečně tak radikální a rychlý, jak se zdá? Anebo máme na přípravu alespoň několik let...?

Jan Kršňák

Digitální technologie při výuce - výhody, nevýhody a rizika

Do škol se dostává stále více digitálních technologií, a přesto se úroveň digitální gramotnosti žáků nikterak zásadně nezvyšuje. Je to dáno především tím, že velké množství digitálních technologií je spíše hračkou pro chvilkovou zábavu než technologií s kvalitním edukačním potenciálem. Cílem tohoto příspěvku bude podělit se s vámi o zkušenosti s implementací moderních technologií do výuky se zaměřením na technologie, které dle zkušenosti lektora mají kvalitní edukační potenciál a nejsou "jenom" hračkou.

Mgr. Tomáš Hamberger 

Workshopy pro 1. + 2. stupeň

Rozvoj digitální kompetence na 1. stupni ZŠ - workshop pro 1. stupeň 

Výuka na 1. stupni ZŠ svým komplexním pojetím nabízí mnoho příležitostí pro rozvoj digitální kompetence. Některé jsou zřejmé na první pohled, jiné se ukrývají v běžných aktivitách, které učitelé do výuky zařazují, a to i bez zapojení digitálních technologií. Účastníci se seznámí s jednotlivými oblastmi digitální kompetence a s jejich propojením do konkrétních vzdělávacích oblastí. Ukážeme si příklady aktivit a vhodné inspirativní zdroje, které směřují k jejich naplňování.  

PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.

Kreativní myšlení v informační společnosti - workshop pro 2. stupeň 

Žijeme zahlceni informacemi, o nichž víme, že nedávají smysl. Také existuje nepřeberné množství smysluplných poznatků, v nichž bychom se rádi orientovali. Jak si přebrat nepřeberné množství informací? Odpovědí jsou myšlenkové sítě, které poznávajícímu žákovi (a učiteli) umožňují uspořádat poznání obsahující jak vědění, tak nevědění a na rozdíl od textu umožňují vytvořit otevřený obraz znalostí, který je kompletní, přestože je z principu nedokončitelný. Při workshopu budeme pracovat s programem na tvorbu myšlenkových sítí OrgPad. 

Jan Kršňák

Kombinovaná výuka v post covidové době - příklady dobré praxe

Mgr. Petr Došek