Dokumentace, legislativa a právo

Mgr. Lenka Polášková

Začátek školního roku je ve znamení dramatických změn. Ředitelé jsou doslova zavaleni administrativní agendou. Přinášíme Vám ucelený přehled k oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví ve školách.

Zveřejněno 14.12.2021

Délka videa: 01:26:06

Garance

On-line seminář je určen pro:

Ředitele MŠ + ZŠ a jejich zástupce, zástupce zřizovatelů a všechny zájemce o problematiku

Obsah on-line semináře

  • Bezpečnost na školní zahradě, venkovní hrací ploše.
  • Komplexní přehled administrativní agendy.
  • Realizace prověrek BOZP, BOZ a PO v organizaci.
  • Strategie bezpečnosti MŠMT.

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Lenka Polášková

Mgr. Lenka Polášková
  • Lektorka patří mezi špičkové odborníky s více než dvacetiletou praxí v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání. 
  • V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka (přizvaná osoba) pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze nebo Univerzitou Palackého v Olomouci.
  • Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících právních předpisů, oblast managementu mateřských škol a dokumentace.
  • Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt "Moje město, moje škola" a autorkou řady odborných publikací pro pedagogické pracovníky. 
  • V roce 2020 úspěšně zakončila magisterské studium v rámci kterého se specializovala na oblast propagace segmentu školství.