Emocionální inteligence na pracovišti

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cílem semináře je seznámit se s praktickým významem a uplatněním emocionální inteligence a poskytnout návod, jak ji úspěšně využívat a rozvíjet.

Zveřejněno 11.7.2013

Délka videa: 01:09:59

Garance

Pro koho je určen:

Seminář je určen všem, kteří chtějí zvýšit účinnost svého řídícího jednání nebo zdokonalit řízení lidí ve své organizaci. Je určen i personálním manažerům, kteří se zabývají školeními a tréninky řídích schopností vedoucích zaměstnanců a kteří se zajímají o moderní trendy řízení a vedení zaměstnanců.

Cílem on-line semináře je:

Cílem semináře je seznámit se s  praktickým významem a uplatněním emocionální inteligence a poskytnout návod, jak ji úspěšně využívat a rozvíjet

Obsah on-line semináře:

  • Co je emocionální inteligence a jaké jsou její složky
  • Kdy emoce pomáhají a kdy škodí
  • Emocionální inteligence v práci a řízení
  • Význam schopností vnímat, vyjadřovat a tlumit emoce
  • Ovlivňování a tvorba emocí
  • Emocionální inteligence v komunikaci
  • Empatie a naslouchání
  • Jak rozvíjet a využívat emocionální inteligenci na pracovišti

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se rozvojem lidských zdrojů, osobním rozvojem, posilováním osobní efektivity a schopnosti řídit sebe sama. Je VŠ učitel managementu., lektorem kurzů MBA, koučem a autorem řady publikací, mj. úspěšné knížky „Vezměte život do svých rukou“.