FKSP - zúčtovací vztahy

Ing. Eliška Hryzláková

Praktický videoseminář se zaměřuje na fond kulturních a sociálních potřeb, dle vyhlášky č. 114/2002 Sb. a ČÚS č. 704. Seminář se věnuje účetní závěrce roku 2012.

Zveřejněno 16.1.2013

Délka videa: 01:06:36

Cíl semináře:

Seznámit účastníky s tím nejdůležitějším, co se týká zúčtovacích vztahů u fondu kulturních a sociálních potřeb se zaměřením na účetní závěrku 2012.

Obsah semináře:

Ověření dodržení vyhlášky FKSP v oblasti tvorby fondu

Ověření dodržení vyhlášky FKSP v oblasti čerpání fondu

Provedení kontroly zaúčtování všech účetních operací

Zdaňování jednotlivých příspěvků, poskytnutých z FKSP

Upozornění na nejčastější chyby

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Eliška Hryzláková

Ing. Eliška Hryzláková

Po absolvování VŠB v Ostravě pracovala 12 let na ekonomickém oddělení v podniku Vítkovice, a. s., a dalších několik let pracovala jako účetní v různých organizacích. Po dobu 10 let pak byla zaměstnaná jako finanční kontrolor na Odboru kontroly Statutárního města Ostravy, Městský Obvod Ostrava – Jih, a na Odboru interního auditu a kontroly Statutárního města Ostravy. Posledních 15 let se jako OSVČ zabývala odborným účetním poradenstvím v příspěvkových organizacích. Po celou dobu podnikání pracovala jako účetní poradce příspěvkových organizací, zřízených ÚSC, a spolupracovala s úřady při kontrolách hospodaření jejich příspěvkových organizací. Pracovala například v mateřských školách, v základních školách, na stadionech, v muzeích, v divadlech, v kulturních domech, v nemocnicích, v domovech důchodců a také na úřadech. V současné době spolupracuje s účetními při řešení jejich problémů, a to nejen v oblasti FKSP.