Hospitace a hodnotící pohovory v mateřské škole

Mgr. Lenka Polášková

Hospitace je stále noční můrou ředitelek i učitelek mateřských škol. Proč tomu tak je? Jaká jsou pravidla hodnotících pohovorů a hospitací? Frekvence, možnosti, průběh a výsledky hospitace, z pohledu hospitující i hospitované.

Zveřejněno 2.5.2022

Délka videa: 01:01:13

Garance

Obsah on-line semináře:

Hodnotící pohovory:

 • Možnosti, limity, rizika.
 • Průběh hodnotícího pohovoru.
 • Hodnotící pohovor pohledem ředitelky MŠ.
 • Hodnotící pohovor pohledem učitelky/asistentky pedagoga.

Hospitace:

 • Práce s hospitačními záznamy.
 • Frekvence.
 • Rizikové faktory.

Komu je on-line seminář určen:

Vedoucí pracovníci MŠ  a jejich zástupci.

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Lenka Polášková

Mgr. Lenka Polášková
 • Lektorka patří mezi špičkové odborníky s více než dvacetiletou praxí v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání. 
 • V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka (přizvaná osoba) pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze nebo Univerzitou Palackého v Olomouci.
 • Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících právních předpisů, oblast managementu mateřských škol a dokumentace.
 • Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt "Moje město, moje škola" a autorkou řady odborných publikací pro pedagogické pracovníky. 
 • V roce 2020 úspěšně zakončila magisterské studium v rámci kterého se specializovala na oblast propagace segmentu školství.