Inspekční činnost České školní inspekce

Mgr. Lenka Polášková

Jasně, stručně, srozumitelné, nejen pro školní metodiky prevence!

Zveřejněno 8.6.2022

Délka videa: 01:25:38

Garance

Obsah pm-line semináře:

  • Základní informace k inspekční činnosti ve školách.
  • Nejčastější nedostatky v rovině primární prevence ve školách.
  • Krizový plán od A do Z.
  • Minimální preventivní program od A do Z.

Komu je on-line seminář určen:

Ředitelům MŠ a ZŠ,  jejich zástupcům, učitelům.

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Lenka Polášková

Mgr. Lenka Polášková
  • Lektorka patří mezi špičkové odborníky s více než dvacetiletou praxí v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání. 
  • V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka (přizvaná osoba) pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze nebo Univerzitou Palackého v Olomouci.
  • Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících právních předpisů, oblast managementu mateřských škol a dokumentace.
  • Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt "Moje město, moje škola" a autorkou řady odborných publikací pro pedagogické pracovníky. 
  • V roce 2020 úspěšně zakončila magisterské studium v rámci kterého se specializovala na oblast propagace segmentu školství.