Interdisciplinární projektové vzdělávání

Tereza Kottová

Webinář Interdisciplinární projektové vzdělávání je určen pro učitele prvního, ale především druhého stupně základních škol. V rámci webináře Vám Tereza Kottová představí, jakým způsobem můžeme v běžné výuce na základních školách pronikat do hloubky myšlení a cítění dítěte. Využijeme k tomu prvků Barevných Sítí Poznání, jejichž autorem je Jan Kršňák. Představím Vám, jak díky propojení různých předmětů můžeme probouzet kreativitu studentů, podporovat jejich kritické myšlení a pěstovat mnohostranný přístup k problémům skutečného světa s využitím digitálních technologií včetně umělé inteligence.

Zveřejněno 11.11.2023

Délka videa: 01:23:49

Garance

Kapitoly videa

Lektor

Tereza Kottová

Tereza Kottová

po absolvování Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy nastoupila jako třídní učitelka do ZŠ Open Gate, kde působila do nástupu na mateřskou dovolenou. (Během studia VŠ absolvovala půlroční zahraniční stáž na univerzitě v Oslu).
Od roku 2018 do současnosti pracuje jako třídní učitelka druhého trojročí v ZŠ Vlásenický dvůr (https://vlasenickydvur.cz/).
Učí také v tandemu s doc. Darinou Jirotkovou předmět Dítě a matematika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
Zkušenosti s lektorováním sbírá od roku 2016, kdy se věnovala lektorování výuky matematiky Hejného metodou, garantovala také Letní školy Hejného metody. Kromě učitelů také vedla řadu seminářů pro samotné lektory Hejného metody v České republice i na Slovensku.
Spolupracovala s NPI a v rámci projektu SYPO natočila webináře na témata Práce s chybou ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ jako cesta k hlubšímu porozumění a Formativní hodnocení jako nástroj pro zvýšení efektivity učení matematiky na 1. st. ZŠ, odkaz najdete ZDE.
V současné době studuje doktorské studium na Univerzitě Karlově - Pedagogické fakultě - Katedře matematiky a didaktiky matematiky. Tématem jejího výzkumného projektu je Dopad předmětu Dítě a matematika na praxe studentů. Cílem tohoto předmětu je propojování teoretických východisek tématu Formativní hodnocení s praxí ze školy.