Inventarizace ve zvláštních případech

Ing. Eliška Hryzláková

Jak postupovat při inventarizaci ve zvláštních případech nebo při inventarizaci knihoven, jak archivovat podklady pro inventarizaci posluchačům poradí tento videoseminář.

Zveřejněno 14.1.2014

Délka videa: 02:01:20

Garance

Cíl semináře:

Poslední z volného cyklu on-line seminářů o inventarizaci a inventuře v příspěvkových organizacích se věnuje zvláštním případům. On-line seminář pro lepší pochopení obsahu užívá praktické příklady.

Obsah semináře:

  • Inventarizace ve zvláštních případech
  • Inventarizace vybraného majetku
  • Inventarizace knihoven
  • Inventarizační zpráva a vyčíslení inventarizačních rozdílů
  • Archivace podkladů pro inventarizaci
  • Příklady z praxe

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Eliška Hryzláková

Ing. Eliška Hryzláková

Po absolvování VŠB v Ostravě pracovala 12 let na ekonomickém oddělení v podniku Vítkovice, a. s., a dalších několik let pracovala jako účetní v různých organizacích. Po dobu 10 let pak byla zaměstnaná jako finanční kontrolor na Odboru kontroly Statutárního města Ostravy, Městský Obvod Ostrava – Jih, a na Odboru interního auditu a kontroly Statutárního města Ostravy. Posledních 15 let se jako OSVČ zabývala odborným účetním poradenstvím v příspěvkových organizacích. Po celou dobu podnikání pracovala jako účetní poradce příspěvkových organizací, zřízených ÚSC, a spolupracovala s úřady při kontrolách hospodaření jejich příspěvkových organizací. Pracovala například v mateřských školách, v základních školách, na stadionech, v muzeích, v divadlech, v kulturních domech, v nemocnicích, v domovech důchodců a také na úřadech. V současné době spolupracuje s účetními při řešení jejich problémů, a to nejen v oblasti FKSP.