Jak lépe nakládat s časem

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cílem semináře je seznámit se s metodami, které napomáhají efektivnímu využívání času, a umožňují tak dosáhnout v daném čase více než doposud. Kurz je určen všem, kteří nejsou zcela spokojeni s tím, jak nakládají s vlastním časem, i těm, kteří se snaží omezit jeho plýtvání u svých spolupracovníků.

Zveřejněno 2.3.2018

Délka videa: 00:56:42

Garance

On-line seminář je určen:

manažerům, pracovníkům připravujícím se na výkon vedoucí funkce, personalistům zabývajícím se školeními a tréninky zaměstnanců i všem dalším, kteří chtějí zvýšit svou osobní efektivitu. 

Cílem on-line semináře:

Cílem semináře je seznámit se s metodami, které napomáhají efektivnímu využívání času, a umožňují tak dosáhnout v daném čase více než doposud.  Kurz je určen všem, kteří nejsou zcela spokojeni s tím, jak nakládají s vlastním časem, i těm, kteří se snaží omezit jeho plýtvání u svých spolupracovníků. 

Obsah on-line semináře:

  • Co je a v čem spočívá osobní efektivita
  • Význam osobních cílů
  • Jak získat vlastní časový snímek
  • K čemu slouží mentální programování
  • Činnosti důležité, naléhavé a zaneprázdňující
  • Koncentrace, vyrušování a rozptylování
  • Osobní tempo

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se rozvojem lidských zdrojů, osobním rozvojem, posilováním osobní efektivity a schopnosti řídit sebe sama. Je VŠ učitel managementu., lektorem kurzů MBA, koučem a autorem řady publikací, mj. úspěšné knížky „Vezměte život do svých rukou“.