Jak posílit svou emocionální inteligenci

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Emocionální inteligence je schopností chápat a využívat své vlastní emoce i pocity ostatních. Cílem semináře je seznámit se s praktickým významem a uplatněním emocionální inteligence a poskytnout návod, jak ji úspěšně využívat a rozvíjet.

Zveřejněno 16.5.2018

Délka videa: 01:05:50

Garance

On-line seminář je určen:

Seminář je určen všem, kteří mají zájem využívat a rozvíjet svou emocionální inteligenci, mimo jiné i manažerům a personalistům zabývajícím se zvyšováním účinnosti řízení lidí v organizacích a rozvojem řídících dovedností.

Co Vám on-line seminář přinese:

Emocionální inteligence je schopností chápat a využívat své vlastní emoce i pocity ostatních. Cílem semináře je seznámit se s praktickým významem a uplatněním emocionální inteligence a poskytnout návod, jak ji úspěšně využívat a rozvíjet.

Obsah on-line semináře:

  • Emocionální inteligence a její složky
  • Schopnost vnímat, vyjadřovat, tlumit a ovlivňovat emoce
  • Jak vlastní emocionální inteligenci uplatnit a rozvíjet

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se rozvojem lidských zdrojů, osobním rozvojem, posilováním osobní efektivity a schopnosti řídit sebe sama. Je VŠ učitel managementu., lektorem kurzů MBA, koučem a autorem řady publikací, mj. úspěšné knížky „Vezměte život do svých rukou“.