Jak zvládat obtížné chování na pracovišti

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Zvládání obtížného či problémového chování zaměstnanců patří k nejsložitějším manažerským úkolům. Jeho předpokladem je schopnost toto chování včas identifikovat, porozumět jeho příčinám a naučit se mu předcházet či na něj vhodným způsobem reagovat.

Zveřejněno 7.1.2019

Délka videa: 01:03:47

Garance

Videoseminář je určen:

Videoseminář je určen manažerům, vedoucím pracovních skupin a týmů, osobám připravujícím se na výkon vedoucí funkce i personálním manažerům a specialistům zabývajícím se přípravou školení a tréninků řídících a komunikačních schopností vedoucích.

Co Vám videoseminář přinese:

Zvládání obtížného či problémového chování zaměstnanců patří k nejsložitějším manažerským úkolům. Jeho předpokladem je schopnost toto chování včas identifikovat, porozumět jeho příčinám a naučit se mu předcházet či na něj vhodným způsobem reagovat.

Obsah videosemináře:

  • Hlavní obtížné projevy zaměstnanců
  • Jak rozpoznat obtížné zaměstnance již při výběru
  • Příčiny obtížného chování a jejich prevence
  • Jak obtížné chování řešit 
  • Problémoví mohou být i „talenti“  
  • Jak reagovat na obtížné nadřízené

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se rozvojem lidských zdrojů, osobním rozvojem, posilováním osobní efektivity a schopnosti řídit sebe sama. Je VŠ učitel managementu., lektorem kurzů MBA, koučem a autorem řady publikací, mj. úspěšné knížky „Vezměte život do svých rukou“.