Kompetence leadera školy - metodika řízení pedagogických rad a hodnotících pohovorů

Mgr. Lenka Polášková

Hodnotící pohovory patří k elementárním personálně–manažerským procesům v každé organizaci. Jak jste na tom Vy? Hodnotící pohovory jsou v rámci profesního rozvoje pedagogických pracovníků spíše ojedinělou záležitostí. Dejte procesům řízení zelenou a nastavte systém hodnocení i reflexe ve Vašem pedagogickém týmu! A nejen to. Naučte se efektivně organizovat pedagogické rady.

Zveřejněno 30.11.2022

Délka videa: 01:13:25

Garance

Obsah on-line semináře:

  • Hodnotící pohovory v praxi škol.
  • Zásady hodnotících pohovorů.
  • Rizika hodnotících pohovorů.
  • Sebereflexe pedagoga.
  • Praktická rovina pedagogických rad.

BONUS pro účastníky:

Ukázka předlohy dotazníku k sebereflexi pedagoga.

Pro koho je on-line seminář určen:

Ředitele mateřských škol a jejich zástupci. Vedoucí pracovníky dětských skupin a jejich zástupci.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu či mikrofonu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, You Tube nebo MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám zašleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Lenka Polášková

Mgr. Lenka Polášková
  • Lektorka patří mezi špičkové odborníky s více než dvacetiletou praxí v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání. 
  • V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka (přizvaná osoba) pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze nebo Univerzitou Palackého v Olomouci.
  • Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících právních předpisů, oblast managementu mateřských škol a dokumentace.
  • Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt "Moje město, moje škola" a autorkou řady odborných publikací pro pedagogické pracovníky. 
  • V roce 2020 úspěšně zakončila magisterské studium v rámci kterého se specializovala na oblast propagace segmentu školství.