Kontrola státního zdravotního dozoru v praxi škol a dopady koronavirové nákazy

Mgr. Lenka Polášková

Na základě častých dotazů jsme pro Vás připravili on-line seminář na aktuální téma. Lektorka přednese vše zásadní ke kontrolám státního zdravotního dozoru ve školách, ale také metodická doporučení pro aktualizace klíčových dokumentů školy. Na jaké oblasti se kontroly zaměřují a v jakém případě může kontrola státního zdravotního dozoru školu uzavřít?

Zveřejněno 14.9.2020

Délka videa: 01:16:29

Garance

On-line seminář je určen pro:

 • Pedagogické pracovnícky základních a mateřských škol
 • Ředitele mateřských a základních škol a jejich zástupce
 • Zástupce zřizovatelů

Co Vám on-line seminář přinese

 • Legislativní rámec kontrol státního zdravotního dozoru ve školách
 • Nejčastější nedostatky vyplývající z kontrol ve školách
 • Základní parametry a požadavky hygieny a stravování - systémy tzv. kritických bodů a požadavky na zajištění dietního stravování
 • Práva a povinnosti zákonných zástupců v otázkách docházky dětí a žáků
 • Aktualizace dokumentace školy v souvislosti s dopady koronavirové nákazy:
  • Školní řády
  • Provozní řády
  • Vnitřní řády

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Lenka Polášková

Mgr. Lenka Polášková

je lektorka s více než 20 letou pedagogickou praxí. Specializuje se na oblasti managementu škol, dokumentaci a metodický výklad vybraných právních předpisů segmentu školství. Je autorkou řady publikací pro učitele a ředitele škol. V minulosti externě spolupracovala například s Výzkumným ústavem Pedagogickým, Ministerstvem práce a sociálních věcí při tvorbě standardu pro dětské skupiny, Českou školní inspekcí, jako externí posuzovatelka pro inspekční činnost ve školách, nebo Univerzitou Palackého v Olomouci při tvorbě a realizaci 3letého projektu zaměřeného na distanční vzdělávání vedoucích, pedagogických pracovníků. Aktuálně aktivně spolupracuje v rámci publikační činnosti s nakladatelstvími Portál nebo Grada Publishing, a.s. realizuje přímo ve školách "cvičné hospitace" a vzdělávací aktivity " na míru" pro týmy škol. Své webináře a prezenční semináře staví na praktičnosti, využitelnosti v pedagogické praxi a efektivnosti pro účastníka. Je držitelkou mezinárodního ocenění "eTwinning Label", za projekt "Moje město, moje škola". Patří mezi špičkové lektory s dlouhodobě pozitivními referencemi účastníků webinářů, seminářů i čtenářů odborných periodik.