Legislativa, právo, dokumentace

Mgr. Lenka Polášková

Dokumentace mateřské školy od A do Z. Metodická podpora pro ředitelky mateřských škol a jejich zástupkyně. Vhodné také pro začínající vedoucí, pedagogické pracovníky mateřských škol a studenty oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Zveřejněno 17.2.2021

Délka videa: 01:17:45

Garance

Obsah semináře:

 • Školský zákon a jeho specifika.
 • Školní matrika.
 • Školní řád.
 • Třídní knihy a zápisy v třídních knihách.
 • Portfolia dětí v otázkách a odpovědích.
 • Hodnocení ve škole.

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Lenka Polášková

Mgr. Lenka Polášková
 • Lektorka patří mezi špičkové odborníky s více než dvacetiletou praxí v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání. 
 • V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka (přizvaná osoba) pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze nebo Univerzitou Palackého v Olomouci.
 • Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících právních předpisů, oblast managementu mateřských škol a dokumentace.
 • Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt "Moje město, moje škola" a autorkou řady odborných publikací pro pedagogické pracovníky. 
 • V roce 2020 úspěšně zakončila magisterské studium v rámci kterého se specializovala na oblast propagace segmentu školství.