Legislativa, právo, dokumentace

Mgr. Lenka Polášková

Dokumentace mateřské školy od A do Z. Metodická podpora pro ředitelky mateřských škol a jejich zástupkyně. Vhodné také pro začínající vedoucí, pedagogické pracovníky mateřských škol a studenty oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Zveřejněno 17.2.2021

Délka videa: 01:17:45

Garance

Obsah semináře:

  • Školský zákon a jeho specifika.
  • Školní matrika.
  • Školní řád.
  • Třídní knihy a zápisy v třídních knihách.
  • Portfolia dětí v otázkách a odpovědích.
  • Hodnocení ve škole.

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Lenka Polášková

Mgr. Lenka Polášková

je lektorka s více než 20 letou pedagogickou praxí. Specializuje se na oblasti managementu škol, dokumentaci a metodický výklad vybraných právních předpisů segmentu školství. Je autorkou řady publikací pro učitele a ředitele škol. V minulosti externě spolupracovala například s Výzkumným ústavem Pedagogickým, Ministerstvem práce a sociálních věcí při tvorbě standardu pro dětské skupiny, Českou školní inspekcí, jako externí posuzovatelka pro inspekční činnost ve školách, nebo Univerzitou Palackého v Olomouci při tvorbě a realizaci 3letého projektu zaměřeného na distanční vzdělávání vedoucích, pedagogických pracovníků. Aktuálně aktivně spolupracuje v rámci publikační činnosti s nakladatelstvími Portál nebo Grada Publishing, a.s. realizuje přímo ve školách "cvičné hospitace" a vzdělávací aktivity " na míru" pro týmy škol. Své webináře a prezenční semináře staví na praktičnosti, využitelnosti v pedagogické praxi a efektivnosti pro účastníka. Je držitelkou mezinárodního ocenění "eTwinning Label", za projekt "Moje město, moje škola". Patří mezi špičkové lektory s dlouhodobě pozitivními referencemi účastníků webinářů, seminářů i čtenářů odborných periodik.