Legislativa, právo, dokumentace

Mgr. Lenka Polášková

Pandemie covid-19 přinesla pro ředitele škol řadu komplikací. Omezení a změny provozu mateřských a základních škol se projevily v oblasti významných změn práv a povinností dětí, žáků, studentů a zákonných zástupců. Připravili jsme pro Vás webinář, ve kterém Vám na konkrétní předloze školního řádu poradíme, jak realizovat aktualizaci školního řádu takovým způsobem, aby byl pružně a prakticky využitelný v průběhu pandemie i po jejím skončení.

Zveřejněno 11.6.2021

Délka videa: 01:18:36

Garance

On-line seminář je určen pro:

MŠ a ZŠ

Obsah on-line semináře:

  • Školní řád pod drobnohledem školského zákona.
  • Nejčastější chyby ve školních řádech, pohledem ČŠI.
  • Prakticky návod pro zpracování školního řádu.

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Lenka Polášková

Mgr. Lenka Polášková
  • Má více než 15 let pedagogické a lektorské praxe.
  • V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí, jako expertní posuzovatelka, přizvaná osoba pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze, nebo Univerzitou Palackého v Olomouci.
  • Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících, právních předpisů a oblast managementu mateřských škol a dokumentace.
  • Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label, za projekt "Moje město, moje škola" a autorkou řady odborných publikací pro pedagogické pracovníky. 
  • V roce 2020 úspěšně zakončila magisterské studium, v rámci kterého se specializovala na oblast propagace segmentu školství.