Medikace a zdravotnické úkony ve školství

Mgr. Lenka Polášková

Od 1.1.2022 vešla v účinnost novela zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Jaké změny novela přinesla? Na co si dát pozor? Jaké práva a povinnosti má zákonný zástupce dítěte, rodič a jaké škola?

Zveřejněno 2.5.2022

Délka videa: 01:08:17

Garance

Obsah on-line semináře:

Účastníci získají souhrnný přehled v oblastech:

  • Legislativního přehledu medikace a zdravotnických úkonů v segmentu školství.
  • Jasný a stručný výklad právních norem.
  • Doporučení z praktických situací napříč školami, které lektorka řešila

Právní normy – medikace a zdravotnické úkony

  • Školský zákon.
  • Zákon o sociálních službách.
  • Občanský zákoník.
  • Definice medikace a zdravotnických úkonů.
  • Novelizace jako past na ředitele.

Pedagogická praxe její úskalí

  • Nejčastější nedostatky ředitelů škol a pedagogických pracovníků.

Komu je on-line seminář určen:

Ředitelé MŠ, ZŠ, SŠ.

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Lenka Polášková

Mgr. Lenka Polášková

je lektorka s více než 20 letou pedagogickou praxí. Specializuje se na oblasti managementu škol, dokumentaci a metodický výklad vybraných právních předpisů segmentu školství. Je autorkou řady publikací pro učitele a ředitele škol. V minulosti externě spolupracovala například s Výzkumným ústavem Pedagogickým, Ministerstvem práce a sociálních věcí při tvorbě standardu pro dětské skupiny, Českou školní inspekcí, jako externí posuzovatelka pro inspekční činnost ve školách, nebo Univerzitou Palackého v Olomouci při tvorbě a realizaci 3letého projektu zaměřeného na distanční vzdělávání vedoucích, pedagogických pracovníků. Aktuálně aktivně spolupracuje v rámci publikační činnosti s nakladatelstvími Portál nebo Grada Publishing, a.s. realizuje přímo ve školách "cvičné hospitace" a vzdělávací aktivity " na míru" pro týmy škol. Své webináře a prezenční semináře staví na praktičnosti, využitelnosti v pedagogické praxi a efektivnosti pro účastníka. Je držitelkou mezinárodního ocenění "eTwinning Label", za projekt "Moje město, moje škola". Patří mezi špičkové lektory s dlouhodobě pozitivními referencemi účastníků webinářů, seminářů i čtenářů odborných periodik.