Medikace a zdravotnické úkony ve školství

Mgr. Lenka Polášková

Od 1.1.2022 vešla v účinnost novela zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Jaké změny novela přinesla? Na co si dát pozor? Jaké práva a povinnosti má zákonný zástupce dítěte, rodič a jaké škola?

Zveřejněno 2.5.2022

Délka videa: 01:08:17

Garance

Obsah on-line semináře:

Účastníci získají souhrnný přehled v oblastech:

 • Legislativního přehledu medikace a zdravotnických úkonů v segmentu školství.
 • Jasný a stručný výklad právních norem.
 • Doporučení z praktických situací napříč školami, které lektorka řešila

Právní normy – medikace a zdravotnické úkony

 • Školský zákon.
 • Zákon o sociálních službách.
 • Občanský zákoník.
 • Definice medikace a zdravotnických úkonů.
 • Novelizace jako past na ředitele.

Pedagogická praxe její úskalí

 • Nejčastější nedostatky ředitelů škol a pedagogických pracovníků.

Komu je on-line seminář určen:

Ředitelé MŠ, ZŠ, SŠ.

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Lenka Polášková

Mgr. Lenka Polášková
 • Lektorka patří mezi špičkové odborníky s více než dvacetiletou praxí v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání. 
 • V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka (přizvaná osoba) pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze nebo Univerzitou Palackého v Olomouci.
 • Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících právních předpisů, oblast managementu mateřských škol a dokumentace.
 • Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt "Moje město, moje škola" a autorkou řady odborných publikací pro pedagogické pracovníky. 
 • V roce 2020 úspěšně zakončila magisterské studium v rámci kterého se specializovala na oblast propagace segmentu školství.