Mimořádné ředitelské volno a mimořádné distanční vzdělávání

JUDr. Hana Poláková

Na webináři se zaměříme na rozdíly mezi obecnou úpravu volna pro žáky a mimořádným ředitelským volnem, distančním vzděláváním podle školského zákona a mimořádným distančním vzděláváním podle speciálního zákona.

Zveřejněno 4.11.2022

Délka videa: 01:18:52

Garance

Dotkneme se i pracovněprávních aspektů spojených s přidělováním práce podle zákoníku práce a překážek v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnance. Povíme si, jak řešit překážky v práci na straně zaměstnavatele a také, co by měla obsahovat dohoda o výkonu práce z domova.

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Hana Poláková

JUDr. Hana Poláková

Lektorka dlouhodobě přednáší problematiku právních předpisů majících dopad do výchovy a vzdělávání. S řediteli škol a školských zařízení konzultuje jejich dotazy z oblasti pracovního práva, správního řízení, aplikace školských předpisů. Řadu let pracovala jako vedoucí odboru školství, spolupracovala s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v pracovních skupinách. Díky této praxi získala ucelený přehled o problémech, se kterými se zejména ředitelé škol a školských zařízení a jejich zřizovatelé potýkají.