Odpovědi na nejčastější dotazy ředitelů škol a školských zařízení

JUDr. Hana Poláková

Pojďme se podívat, na co je potřeba se na začátku roku 2023 připravit, co nezapomenout, co si ohlídat.

Zveřejněno 12.1.2023

Délka videa: 01:49:21

Garance

Zveme Vás na exkurz do problematiky vybrané na základě nejčastěji kladených dotazů vedení škol. Zabrousíme do pracovního práva (čerpání dovolené, odměňování zaměstnanců platem, ukončování pracovního poměru výpovědí atd.) a do financování školy (rozpočet a úkoly s tím spojené a další).

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu či mikrofonu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, You Tube nebo MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám zašleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Hana Poláková

JUDr. Hana Poláková

Lektorka dlouhodobě přednáší problematiku právních předpisů majících dopad do výchovy a vzdělávání. S řediteli škol a školských zařízení konzultuje jejich dotazy z oblasti pracovního práva, správního řízení, aplikace školských předpisů. Řadu let pracovala jako vedoucí odboru školství, spolupracovala s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v pracovních skupinách. Díky této praxi získala ucelený přehled o problémech, se kterými se zejména ředitelé škol a školských zařízení a jejich zřizovatelé potýkají.