Organizace vzdělávání ve školní družině

Mgr. Marika Kropíková

Školní družina – mnohdy opomíjená, přesto s velkou ambicí stát se důležitým partnerem při naplňování ŠVP i místem, které budou děti po vyučování s nadšením vyhledávat.

Zveřejněno 15.4.2024

Délka videa: 01:23:34

Garance

Povíme si, jak efektivně nastavit pedagogické procesy, abychom podpořili zájmové vzdělávání a zároveň vyhověli potřebám školy. Prozkoumáme, jak se vyrovnat s výzvami při začleňování kroužků do programu družiny a jak správně naplňovat školní vzdělávací program, aby bylo dosaženo harmonie mezi výchovou a vzděláváním. Lektorka Mgr. Kropíková Vám poskytne cenné informace o postavení školní družiny v rámci školy a o tom, jak můžete zlepšit svou práci a vzájemnou komunikaci mezi všemi aktéry vzdělávacího procesu.

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Marika Kropíková

Mgr. Marika Kropíková

Speciální pedagožka se zaměřením na logopedii, psychopedii a etopedii. V současné době se věnuje vzdělávání dospělých, i pedagogů. Od roku 2016 je soudní znalkyní pro oblast školství a školské legislativy.