Pikantnosti školního roku 2020/2021

Mgr. Lenka Polášková

On-line seminář přinese komplexní přehled toho, co v rovině legislativy a pedagogické dokumentace mohou očekávat ředitelé škol a jejich zástupci ve školním roce 2020/2021.

Zveřejněno 16.9.2020

Délka videa: 02:04:55

Garance

On-line seminář je určen pro:

Ředitele mateřských a základních škol, všichny zájemce o danou problematiku.

Na on-line semináři se seznámíte s tématy jako:

 • Priority České školní inspekce v oblasti dokumentace a inspekční činnosti ve školách.
 • Priority kontrol orgánu státního zdravotního dozoru a oblast dokumentace.
 • Novinky v organizaci zotavovacích akcí a škol v přírodě.
 • Novelizace zákona o pedagogických pracovnících.
 • Novelizace školského zákona.
 • Aktualizace klíčových dokumentů škol.
 • Práva a povinnosti zákonných zástupců v novém školním roce.

Přijďte stručně a přehledně získat zásadní informace od zkušené lektorky s vynikajícími referencemi účastníku seminářů i on-line seminářů.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

 

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Lenka Polášková

Mgr. Lenka Polášková
 • Lektorka patří mezi špičkové odborníky s více než dvacetiletou praxí v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání. 
 • V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka (přizvaná osoba) pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze nebo Univerzitou Palackého v Olomouci.
 • Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících právních předpisů, oblast managementu mateřských škol a dokumentace.
 • Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt "Moje město, moje škola" a autorkou řady odborných publikací pro pedagogické pracovníky. 
 • V roce 2020 úspěšně zakončila magisterské studium v rámci kterého se specializovala na oblast propagace segmentu školství.