Pikantnosti školního roku 2021/2022

Mgr. Lenka Polášková

Zaměříme se na komplexní přehled legislativy, práva a dokumentace s důrazem na aplikovatelnost získaných informací účastníka v praxi. Získáte také množství doplňkových materiálů a příloh.

Zveřejněno 15.9.2021

Délka videa: 02:53:02

Garance

On-line seminář je určen pro:

ředitele základních a mateřských škol, zástupce zřizovatelů.

Na on-line semináři se seznámíte s tématy jako:

 • Jaká jsou práva povinnosti ředitele školy.
 • Jaké jsou nejčastější nedostatky vyplývající z inspekční činnosti ve školách, zajímavosti z inspekční činnosti a priority ČŠI pro následující školní rok.
 • Jakým způsobem aktualizovat školní řád, jakým způsobem zohlednit přerušování provozu mateřských škol a uzavírání škol základních, jak „ošetřit“ práva a povinnosti účastníků výchovně – vzdělávacího procesu.
 •  Jaká významná rizika mají doporučení vydaná MŠMT, která zasahují do odpovědnosti ředitele školy.
 •  Jak se vyhnout „neprůkaznému“ vedení třídní knihy.
 •  Čemu je potřeba věnovat pozornost v zákoně o ochraně veřejného zdraví.
 • Jaká práva a povinnosti mají pedagogičtí pracovníci v rovině medikace a zdravotnických úkonů.

Obsah on-line semináře:

 • Školský zákon a rovina dokumentace
  • Práva a povinnosti ředitele.
  • Zajímavosti z inspekční činnosti České školní inspekce, na co se připravit  ve šk. r. 2021/2022.
  • Školní řád – struktura, nejčastější chyby, doporučení.
  • Rizika doporučení MŠMT.
  • Pravidla vedení třídních knih.
  • Přehled k zákonu o pedagogických pracovnících.
 • Bezpečnost a ochrana zdraví dětí a žáků
  • Nejčastější nedostatky v rovině evidence školních úrazů.
  • Strategie bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků na období 2021-2023, komplexní přehled ke změnám metodických pokynů a doporučení MŠMT.
 • Dopady pandemie na činnost ředitele školy
  • Uzavírání základních škol a přerušení provozu mateřských škol (obecný rámec pravidel a rámec dopadů covid-19).
  • Metodický výklad k zákonu o ochraně veřejného zdraví  –  terminologie důležitá pro oblast školství, pravidla organizace zotavovacích akcí, problematika očkování.
  • Medikace a zdravotnické úkony ve škole  –  práva a povinnosti pedagogických pracovníků.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

 

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Lenka Polášková

Mgr. Lenka Polášková

je lektorka s více než 20 letou pedagogickou praxí. Specializuje se na oblasti managementu škol, dokumentaci a metodický výklad vybraných právních předpisů segmentu školství. Je autorkou řady publikací pro učitele a ředitele škol. V minulosti externě spolupracovala například s Výzkumným ústavem Pedagogickým, Ministerstvem práce a sociálních věcí při tvorbě standardu pro dětské skupiny, Českou školní inspekcí, jako externí posuzovatelka pro inspekční činnost ve školách, nebo Univerzitou Palackého v Olomouci při tvorbě a realizaci 3letého projektu zaměřeného na distanční vzdělávání vedoucích, pedagogických pracovníků. Aktuálně aktivně spolupracuje v rámci publikační činnosti s nakladatelstvími Portál nebo Grada Publishing, a.s. realizuje přímo ve školách "cvičné hospitace" a vzdělávací aktivity " na míru" pro týmy škol. Své webináře a prezenční semináře staví na praktičnosti, využitelnosti v pedagogické praxi a efektivnosti pro účastníka. Je držitelkou mezinárodního ocenění "eTwinning Label", za projekt "Moje město, moje škola". Patří mezi špičkové lektory s dlouhodobě pozitivními referencemi účastníků webinářů, seminářů i čtenářů odborných periodik.