Podpůrná opatření v praxi předškolního vzdělávání

Mgr. Marika Kropíková

Zaměříme se na novelu zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 27/2016 Sb. Ponoříme se hlouběji do problematiky, prozkoumáme členění podpůrných opatření a specifika jednotlivých stupňů (plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalších osob poskytujících podporu).

Pondělí 9.10.2023

13:00 - 15:00

87 volných míst

Garance

Z obsahu on-line semináře

Přehledně vám představíme postup poskytování podpůrných opatření 1. stupně a 2. až 5.stupně. Detailně projdeme zprávu, doporučení a revizi. Ve druhé části on-line semináře se společně zaměříme na členění podpůrných opatření a základní pravidla pro uplatňování PO (metody, formy, učebnice, pomůcky, kompenzační pomůcky apod.). Nezapomeneme se zabývat normovanou finanční náročností podpůrných opatření 2. až 5.stupně. 

Přihlásit