Práva a povinnosti ředitelky od A do Z

Mgr. Lenka Polášková

Práva a povinnosti ředitele školy nalezneme v zákoně č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Práva a povinnosti jsou vymezena v § 164 odst. 1 a odst. 2 dále pak § 165 odst. 1 a odst. 2 a § 166 odst. 1 až odst. 11. Práva a povinnosti ředitele školy ale nevyplývají pouze a jenom ze školského zákona. V případě, že je statutárním orgánem, jedná jeho jménem v pracovněprávních vztazích. Zde má pak zajímavé postavení zaměstnavatele, ale i zaměstnance.

Pondělí 11.12.2023

16:15 - 17:45

83 volných míst

Garance

Jak je to ale s právy pedagogických pracovníků, zákonných zástupců, dětí? Kdy má právo dítě vyzvednout v mateřské škole osoba rozvedená a kdy osoba pověřená?

Obsah on-line semináře:

  • Práva a povinnosti ředitele školy
  • Práva a povinnosti zákonného zástupce, pěstouna, opatrovníka, osoby pověřené?
  • Rizika a limity soudní praxe, v oblasti vymahatelnosti práv, zákonného zástupce
  • Modelové situace a jejich řešení

Komu je on-line seminář určen:

Vedoucím, pedagogickým pracovníkům zařízení předškolní výchovy a vzdělávání (ředitelkám, zástupkyním ředitelek, vedoucím odloučených pracovišť).

Přihlásit