Příprava inventarizace v neziskových subjektech

Ing. Eliška Hryzláková

Praktický videoseminář seznámí posluchače s postupem při přípravě inventarizace. Lektorka vysvětlí, proč je k inventarizaci nutný plán inventur a co musí obsahovat, co dělá inventurní komise a jak se zřizuje, a také co zjišťujeme fyzickou inventurou a co ověřujeme dokladovou inventurou.

Zveřejněno 12.12.2013

Délka videa: 01:34:55

Garance

On-line seminář vysvětluje základní postup a představuje činnosti, které je nutné provést při přípravě - před uskutečněním inventarizace podle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

V průběhu semináře je výklad doplňován praktickými příklady.

Obsah semináře:

  • Vnitřní směrnice
  • Příkaz k provedení inventarizace s plánem inventur
  • Jmenování inventarizačních komisí
  • Vymezení majetku a závazků, které podléhají inventarizaci
  • Základní postupy provádění inventarizace
  • Průběh inventarizace
  • Příklady z praxe

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Eliška Hryzláková

Ing. Eliška Hryzláková

Po absolvování VŠB v Ostravě pracovala 12 let na ekonomickém oddělení v podniku Vítkovice, a. s., a dalších několik let pracovala jako účetní v různých organizacích. Po dobu 10 let pak byla zaměstnaná jako finanční kontrolor na Odboru kontroly Statutárního města Ostravy, Městský Obvod Ostrava – Jih, a na Odboru interního auditu a kontroly Statutárního města Ostravy. Posledních 15 let se jako OSVČ zabývala odborným účetním poradenstvím v příspěvkových organizacích. Po celou dobu podnikání pracovala jako účetní poradce příspěvkových organizací, zřízených ÚSC, a spolupracovala s úřady při kontrolách hospodaření jejich příspěvkových organizací. Pracovala například v mateřských školách, v základních školách, na stadionech, v muzeích, v divadlech, v kulturních domech, v nemocnicích, v domovech důchodců a také na úřadech. V současné době spolupracuje s účetními při řešení jejich problémů, a to nejen v oblasti FKSP.