Připravujeme zotavovací akci, škol(k)u v přírodě

Mgr. Lenka Polášková

Novelizace zákona o ochraně veřejného zdraví přinesla řadu změn v oblasti praktické roviny organizace i administrativní agendy při realizaci zotavovacích akcí.

Zveřejněno 3.3.2022

Délka videa: 01:12:54

Garance

Obsah on-line semináře:

  • Legislativní rámec organizace zotavovacích akcí.
  • Legislativní rámec organizace škol v přírodě.
  • Vše k administrativní agendě.
  • Požadavky orgánu ochrany veřejného zdraví.
  • Nejčastější nedostatky v oblasti organizace škol v přírodě a zotavovacích akcí.

Komu je on-line seminář určen: 

Pedagogickým pracovníkům MŠ + ZŠ, ředitelům a jejich zástupcům.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu či mikrofonu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, Adobe Connect nebo You Tube. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Lenka Polášková

Mgr. Lenka Polášková
  • Lektorka patří mezi špičkové odborníky s více než dvacetiletou praxí v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání. 
  • V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka (přizvaná osoba) pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze nebo Univerzitou Palackého v Olomouci.
  • Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících právních předpisů, oblast managementu mateřských škol a dokumentace.
  • Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt "Moje město, moje škola" a autorkou řady odborných publikací pro pedagogické pracovníky. 
  • V roce 2020 úspěšně zakončila magisterské studium v rámci kterého se specializovala na oblast propagace segmentu školství.