Příspěvky na stravné z FKSP

Ing. Eliška Hryzláková

Naše zkušená lektorka ochotně zodpoví Vaše dotazy k problematice příspěvků na stravné z FKSP.

Zveřejněno 10.9.2021

Délka videa: 01:54:52

Komu je webinář určen

účetním v příspěvkových organizacích

Obsah webináře

  • Seznámení se zásadami pro tvorbu a čerpání fondu
  • Stravování zabezpečované v organizacích ve vlastním zařízení
  • Stravování zabezpečované prostřednictvím jiné organizace nebo jiné právnické nebo fyzické osoby
  • Stravování zabezpečované ve vlastním zařízení jinou organizací nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou
  • Peněžitý příspěvek na stravování
  • Praktické příklady
  • Jak se vyvarovat chyb při poskytování příspěvku na stravování
  • Diskuse a odpovědi na dotazy

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Eliška Hryzláková

Ing. Eliška Hryzláková

Po absolvování VŠB v Ostravě pracovala 12 let na ekonomickém oddělení v podniku Vítkovice, a. s., a dalších několik let pracovala jako účetní v různých organizacích. Po dobu 10 let pak byla zaměstnaná jako finanční kontrolor na Odboru kontroly Statutárního města Ostravy, Městský Obvod Ostrava – Jih, a na Odboru interního auditu a kontroly Statutárního města Ostravy. Posledních 15 let se jako OSVČ zabývala odborným účetním poradenstvím v příspěvkových organizacích. Po celou dobu podnikání pracovala jako účetní poradce příspěvkových organizací, zřízených ÚSC, a spolupracovala s úřady při kontrolách hospodaření jejich příspěvkových organizací. Pracovala například v mateřských školách, v základních školách, na stadionech, v muzeích, v divadlech, v kulturních domech, v nemocnicích, v domovech důchodců a také na úřadech. V současné době spolupracuje s účetními při řešení jejich problémů, a to nejen v oblasti FKSP.