Psychologické základy řízení a vedení pracovníků

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Kurz je zaměřen na základní psychologické principy, o které se opírá účinné řízení spolupracovníků. Věnuje se rozdílům ve vlastnostech, chování a motivaci zaměstnanců i tomu, jak na jejich základě zvolit vhodný řídící styl vedoucího.

Zveřejněno 12.5.2017

Délka videa: 01:07:08

Garance

On-line seminář je určen:

On-line seminář je určen manažerům a personálním specialistům chtějícím se seznámit s psychologickými předpoklady úspěšného vedení a zdokonalit své znalosti v této oblasti.

Cílem on-line semináře:

Kurz je zaměřen na základní psychologické principy, o které se opírá účinné řízení spolupracovníků. Věnuje se rozdílům ve vlastnostech, chování a motivaci zaměstnanců i tomu, jak na jejich základě zvolit vhodný řídící styl vedoucího. 

Obsah on-line semináře:

  • Osobnostní typy zaměstnanců
  • Rozdíly ve schopnostech, motivaci a postojích pracovníků
  • Jak přistupovat k různým typům zaměstnanců
  • Osobní řídící styl a situační vedení

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se rozvojem lidských zdrojů, osobním rozvojem, posilováním osobní efektivity a schopnosti řídit sebe sama. Je VŠ učitel managementu., lektorem kurzů MBA, koučem a autorem řady publikací, mj. úspěšné knížky „Vezměte život do svých rukou“.