Psychosomatika jako klíč k (ne)moci dítěte

Mgr. Lenka Polášková

Tělo, mysl a šířeji duše člověka jsou úzce propojeny a vzájemně se ovlivňují, jsou jeden celek. Jak ovlivňuje psychosomatika chování dítěte? Jaký má vliv na (ne)moc dítěte? Proč má psychosomatika zásadní vliv na adaptaci dítěte v mateřské škole, vznik extrémních forem separační úzkosti a jaká rizika hrozí při nesprávném přístupu pedagoga a dětí se záchvaty vzteku?

Zveřejněno 17.3.2022

Délka videa: 01:20:04

Garance

Na on-line semináře se dozvíte:

 • Jak definovat psychosomatiku.
 • Příčiny vzniku psychosomatických obtíží u dětí předškolního věku a příčiny jejich vzniku.
 • Jak pracovat s intervencí v případě psychosomatických obtíží.
 • Jakým způsobem spolupracovat s rodiči dítěte.
 • Jaké existují typologie záchvatů vzteku u dětí a jak na ně efektivně reagovat.
 • Jak ovlivňuje trauma dítěte jeho chování a prožívání.

Obsah on-line semináře:

 • Definice psychosomatiky.
 • Nejčastější problémy dětí předškolního věku.
 • Rizika bagatelizace psychosomatických obtíží u dětí.
 • Separační úzkost a adaptace dítěte v mateřské škole.
 • Extrémní projevy separační úzkosti.
 • Spolupráce rodiny a školy – sdílení příkladu dobré praxe
 • Záchvaty vzteku u dětí.
 • Typologie záchvatu vzteku u dětí.
 • Komunikace-spolupráce-eliminace záchvatů vzteku.

On-line seminář je určen pro:

 • Pedagogiclé pracovníky zařízení předškolní výchovy a vzdělávání (učitelky, asistenti pedagoga).
 • Pedagogy přípravných tříd základních škol.
 • Vychovatele dětských domovů.
 • Rodiče.
 • Pracovníky dětských skupin.
 • Zájemce o uvedené téma.

Na tomto školení se můžete setkat s pojmy jako:

Psychosomatika, nemoc, psychosomatika u dětí, psychosomatika, psychosomatické obtže, separační úzkost, záchvaty vzteku u dětí, psychosomatika školení, psychosomatika seminář

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Lenka Polášková

Mgr. Lenka Polášková
 • Lektorka patří mezi špičkové odborníky s více než dvacetiletou praxí v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání. 
 • V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka (přizvaná osoba) pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze nebo Univerzitou Palackého v Olomouci.
 • Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících právních předpisů, oblast managementu mateřských škol a dokumentace.
 • Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt "Moje město, moje škola" a autorkou řady odborných publikací pro pedagogické pracovníky. 
 • V roce 2020 úspěšně zakončila magisterské studium v rámci kterého se specializovala na oblast propagace segmentu školství.