Řídím mateřskou školu - práva a povinnosti ředitele školy, zajímavosti z praxe

Mgr. Lenka Polášková

Jste začínající ředitel? Připravujete se na konkurzní řízení? Nebo se jen potřebujete ujistit v oblasti právních aspektů Vaší pozice? Pak je webinář určen právě Vám!

Zveřejněno 13.10.2022

Délka videa: 01:27:33

Garance

Obsah on-line semináře:

  • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
  • Práva a povinnosti ředitele v oblasti administrativní agendy, spojené s řízením mateřské školy.
  • Česká školní inspekce a rámec managementu školy.
  • Příklady řešení problematických situací z pedagogické praxe.

BONUS pro účastníky:

Účastníci získají metodický materiál, vydaný lektorkou webináře: „Kompetence leadera malotřídní školy“, ve kterém najdou praktické informace k oblasti managementu (nejen) malotřídní školy.

Komu je on-line seminář určen:

Ředitelé mateřských škol a jejich zástupci, zástupci zřizovatelů

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu či mikrofonu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, You Tube nebo MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám zašleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Lenka Polášková

Mgr. Lenka Polášková
  • Lektorka patří mezi špičkové odborníky s více než dvacetiletou praxí v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání. 
  • V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka (přizvaná osoba) pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze nebo Univerzitou Palackého v Olomouci.
  • Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících právních předpisů, oblast managementu mateřských škol a dokumentace.
  • Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt "Moje město, moje škola" a autorkou řady odborných publikací pro pedagogické pracovníky. 
  • V roce 2020 úspěšně zakončila magisterské studium v rámci kterého se specializovala na oblast propagace segmentu školství.