Rizika mikromanagementu v praxi škol

Mgr. Lenka Polášková

Oblast řízení škol je stále velmi diskutovaným tématem. Ne vždy je kvalitní manažer také kvalitním a inspirativním leaderem. V rámci managementu řízení se často setkáváme s riziky vyplývajícími z tzv. mikromanagementu.

Zveřejněno 15.1.2024

Délka videa: 00:58:37

Garance

Nadměrná kontrola, ulpívání na detailech, extrémní nedůvěra ve schopnosti kolegů, budování přemíry vlivu na ostatní. To vše znamená pro spolupráci a komunikaci vedení školy s týmem značné problémy. Extrémní případy mohou vyvrcholit až v šikanu na pracovišti.

Obsah online semináře:

  • Profesní kompetence vedoucího pracovníka.
  • Komunikace a spolupráce v týmu.
  • Nejčastější nedostatky a nešvary vedoucích pracovníků v procesech řízení.
  • Lidské zdroje a trendy v oblasti řízení.

Komu je online seminář určen:

Ředitelům, ředitelkám MŠ a malotřídních škol.

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Lenka Polášková

Mgr. Lenka Polášková
  • Lektorka patří mezi špičkové odborníky s více než dvacetiletou praxí v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání. 
  • V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka (přizvaná osoba) pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze nebo Univerzitou Palackého v Olomouci.
  • Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících právních předpisů, oblast managementu mateřských škol a dokumentace.
  • Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt "Moje město, moje škola" a autorkou řady odborných publikací pro pedagogické pracovníky. 
  • V roce 2020 úspěšně zakončila magisterské studium v rámci kterého se specializovala na oblast propagace segmentu školství.