Rizika provozu a organizace mateřské školy ve školním roce 2020/2021

Mgr. Lenka Polášková

Nový školní rok přináší řadu změn v organizaci a provozu škol a školských zařízení. Takřka denně se setkáváme s novými nařízeními a doporučeními v oblasti hygieny, požadavků na dodržování hygienických opatření. A stále také přichází velké množství dotazů od zákonných zástupců, na které se velmi těžko odpovídá. Reagujeme na četné dotazy ředitelek mateřských škol a přinášíme mimořádně on-line seminář, na kterém Vám zkušená lektorka odpoví na všechny dotazy týkající se dopadů Covid-19 na provoz a organizaci MŠ.

Zveřejněno 14.9.2020

Délka videa: 01:35:47

Garance

Videoseminář je určen:

vedoucím pracovníkům zařízení předškolní výchovy a vzdělávání, zástupcům zřizovatelů, ale také vedoucím pracovníkům dětských skupin

Otázky, na které získáte odpověď:

 • Změny legislativního rámce.
 • Práva a povinnosti mateřské školy.
 • Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí.
 • Nutná aktualizace dokumentace školy.
 • Postup při náhlém onemocnění dítěte a požadavky mateřské školy na zákonné zástupce.
 • Rizika vyplývající s příchodem zvýšené frekvence respiračních onemocnění v kolektivu dětí.
 • Dopady hygienických opatření na provoz mateřských škol.

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Lenka Polášková

Mgr. Lenka Polášková
 • Lektorka patří mezi špičkové odborníky s více než dvacetiletou praxí v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání. 
 • V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka (přizvaná osoba) pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze nebo Univerzitou Palackého v Olomouci.
 • Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících právních předpisů, oblast managementu mateřských škol a dokumentace.
 • Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt "Moje město, moje škola" a autorkou řady odborných publikací pro pedagogické pracovníky. 
 • V roce 2020 úspěšně zakončila magisterské studium v rámci kterého se specializovala na oblast propagace segmentu školství.