Rozpočet školy bez chyb a kompromisů

Ing. Petra Schwarzová

Jako ředitel školy musíte správně plánovat finanční prostředky na platy pedagogických i nepedagogických pracovníků. Případně vědět, z jakých zdrojů správně pořizovat majetek školy, jak správně nakládat s fondy včetně FKSP, ale i jak nechybovat v realizaci doplňkové činnosti.

Čtvrtek 15.12.2022

14:00 - 16:15

83 volných míst

Garance

1. den - 15. 12. 2022, 14:00 - 16:15

 • Právní postavení škol v souvislosti se zdroji financování
 • Náklady školy, jejich členění a správné použití v praxi
 • Zdroje financování veřejných škol a správné nakládání s nimi
 • Nový způsob financování od roku 2020 - benefity a úskalí
  • zdroje a jejich výše dle nového způsobu
  • možnosti řešení hraničních situací
  • organizace školy v závislosti na PHmax
  • normativ nepedagogických pracovníků-výpočet, odraz v rozpočtu
 • Správné sestavení rozpočtu školy
  • příklady porušení rozpočtové kázně
  • závazné ukazatele pro státní dotace

2. den - 19. 12. 2022, 14:00 - 15:30

 • Fondy příspěvkových organizací
  • fond odměn, rezervní fond, fond investic, FKSP
  • tvorba a použití fondů
 • Doplňková činnost
  • možnosti a zásady správné realizace, benefity a úskalí
 • Ostatní zdroje financování z projektů a programů EU v oblasti školství správné použití v souladu s legislativou v ČR

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím mikrofonu či chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex. Odkaz k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Přihlásit