Sám sobě koučem

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Seminář se zabývá osobními mentálními technikami umožňujícími změnit úhel svého pohledu na věc, udržet si emocionální vyrovnanost a vyvarovat se zbytečného stresu. Jejich cílem je omezit neproduktivní mentální stereotypy a zvyklosti, posílit svou osobní efektivitu a účinně řídit sebe sama.

Zveřejněno 21.5.2018

Délka videa: 01:00:28

Garance

On-line seminář je určen:

On-line seminář je určen všem, kteří chtějí změnit své zvyklosti, vytvořit si či zdokonalit své osobní mentální techniky a zlepšit svou osobní efektivitu – schopnost dosahovat cílů.

Co Vám on-line seminář přinese:

On-line seminář se zabývá osobními mentálními technikami umožňujícími změnit úhel svého pohledu na věc, udržet si emocionální vyrovnanost a vyvarovat se zbytečného stresu. Jejich cílem je omezit neproduktivní mentální stereotypy a zvyklosti, posílit svou osobní efektivitu a účinně řídit sebe sama.

Obsah on-line semináře:

  • Produktivní a neproduktivní zvyklosti
  • Mentální techniky a jejich využití
  • Osobní efektivita a řízení sebe sama

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se rozvojem lidských zdrojů, osobním rozvojem, posilováním osobní efektivity a schopnosti řídit sebe sama. Je VŠ učitel managementu., lektorem kurzů MBA, koučem a autorem řady publikací, mj. úspěšné knížky „Vezměte život do svých rukou“.