Školní řád jako ochrana účastníků výchovně vzdělávacího procesu

Mgr. Marika Kropíková

Obsahem vzdělávacího programu je školní řád jako základní kámen pravidel ve škole a bývá často opomíjen a nedostatečně využíván.

Zveřejněno 22.5.2023

Délka videa: 01:47:33

Garance

Lektorka se zaměří na následující oblasti:

  • Cíl školního řádu: každý školní řád musí vycházet z platné legislativy a pomáhat k tvorbě bezpečného prostředí ve škole.
  • Struktura školního řádu: podíváme se na to, jaké jsou cíle jednotlivých skupin účastných výchovně vzdělávacího procesu, jejich potřeby a povinnosti.
  • Třetí oblast je zaměřena na jednotlivé tvůrce školního řádu, kdy školní řád nemůže vzniknout bez vzájemné spolupráce učitelů, žáků a rodičů. 

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu či mikrofonu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, You Tube nebo MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám zašleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Marika Kropíková

Mgr. Marika Kropíková

Speciální pedagožka se zaměřením na logopedii, psychopedii a etopedii. V současné době se věnuje vzdělávání dospělých, i pedagogů. Od roku 2016 je soudní znalkyní pro oblast školství a školské legislativy.