Školní sběr tříděného odpadu

Ing. Tomáš Lank

Podle nového odpadového zákona č. 541/2020 Sb., se od 1. ledna 2021 vztahují na školní sběr nové povinnosti a pravidla. Na tomto semináři vás seznámíme s těmito pravidly a ukážeme cestu, jak školním sběrem nejen edukovat a vést děti ke třídění odpadu, ale také nezanedbatelnou částkou přispět do rozpočtu školy.

Zveřejněno 12.4.2021

Délka videa: 01:25:28

Garance

Komu je on-line seminář určen: 

Ředitelkám a ředitelům mateřských, základních i středních škol, zřizovatelům škol, ale i odpadovým firmám a všem, kdo se zabývají o svoz a obchodování s tříděným odpadem.

Program on-line semináře:

  • vysvětlení školního sběru dle aktuální platné legislativy
  • druhy možných odpadů pro školní sběr a jejich kvalitativní ukazatele, různé materiály = různé ceny
  • povinnosti původce odpadů (školy), shromažďování a předávání odpadů
  • povinnosti původce odpadů (školy), vedení průběžné evidence a dokladování
  • vyhledávání oprávněných osob pro spolupráci při obchodování (odprodávání) odpadu získaného školním sběrem
  • vysvětlení rozdílu snadnost/výtěžnost - za málo snahy málo peněz, získávání informací o cenách
  • komunikace s obcí, která je zřizovatelem školy dle NZO, lhůty
  • dotazy

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Tomáš Lank

Ing. Tomáš Lank

je absolventem Fakulty životního prostředí UJEP v r. 2004, vzdělání dokončil v oboru Odpadové hospodářství. Z počátku své praxe nastoupil jako zaměstnanec do manažerských pozic u velkých i mezinárodních společností pro nakládání s odpady, od roku 2012 je osoba samostatně výdělečně činná v oboru ŽP. Má praxi v nakládání a obchodu s odpady. Získal odbornou způsobilost jako bezpečnostní poradce pro ADR, je certifikovaný vzorkař a podílel se na sanačních zakázkách jako technický dozor investora či zakázky přímo realizoval. Ze zájmu dodává přednášky pro města, externě spolupracuje s institucemi pro nakládání s odpady, poradenskými firmami i státní správou. Své přednášky dodává i do škol. Od roku 2019 působí jako odborný asistent a spoluzajišťuje výuku předmětů zaměřených na nakládání s odpady, druhotnými surovinami a cirkulární ekonomiku na Fakultě životního prostředí UJEP. Je rodák z Ústeckého kraje a zná místní poměry, dispozice a vstoupil již do povědomí odborné veřejnosti v odpadovém hospodářství.