Školní vzdělávací program lesní mateřské školy od A do Z

Mgr. Lenka Polášková

Snaha dělat „věci jinak“, nadšení pro alternativu a následně prozření, frustrace a bezradnost. Stále více soukromých subjektů naráží v rámci inspekční činnosti na nesoulad svých školních vzdělávacích programů s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Nechte se inspirovat, jak jej připravit, aby Vám zpracování přinášelo radost, motivaci a inspiraci pro další práci.

Čtvrtek 16.2.2023

16:00 - 17:30

93 volných míst

Garance

Obsah on-line semináře:

  • Školský zákon a otázka školního vzdělávacího programu.
  • Nejčastější nedostatky školních vzdělávacích programů.
  • Priority České školní inspekce v oblasti vzdělávacích programů a managementu škol.
  • Praktická ukázka zpracování školního vzdělávacího programu lesní mateřské školy.

Pro koho je on-line seminář určen:

Průvodce lesních mateřských škol, ředitelky soukromých mateřských škol a jejich zástupkyně, zástupce zřizovatelů soukromých subjektů, zájemce o téma

BONUS:

  • Rozsáhlý metodický materiál pro oblast rozvoje gramotností u dětí předškolního věku.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu či mikrofonu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, You Tube nebo MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám zašleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Přihlásit