Školní zralost a školní připravenost

Mgr. Lenka Polášková

Předškolní věk představuje senzitivní etapu v životě dětí pro rozvoj dovedností důležitých pro vytvoření základu všeho, co bude podle potřeby v dalších vývojových etapách využíváno a dále rozvíjeno. Problémy, které se u mnohých z nich objeví při zahájení či v průběhu školní docházky, mají mnohdy prameny právě v nezvládnutí celé nebo dílčí části předškolního období.

Zveřejněno 16.10.2023

Délka videa: 00:59:59

Garance

Obsah on-line semináře:

  • Základní charakteristiky školní zralosti a školní připravenosti
  • Význam diagnostiky
  • Negativní dopady předčasně zařazených dětí do povinné školní docházky
  • Školní nezralost u dětí ze sociálně vyloučeného prostředí
  • Přechod z MŠ do ZŠ v kontextu kurikula

Komu je on-line seminář určen:

Pedagogickým pracovníkům zařízení předškolní výchovy a vzdělávání (učitelkám, asistentům pedagoga), školním asistentům, chůvám do zahájení povinné školní docházky, rodičům, vychovatelům dětských domovů), pracovníkům ostatních pečujících skupin.

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Lenka Polášková

Mgr. Lenka Polášková
  • Lektorka patří mezi špičkové odborníky s více než dvacetiletou praxí v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání. 
  • V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka (přizvaná osoba) pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze nebo Univerzitou Palackého v Olomouci.
  • Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících právních předpisů, oblast managementu mateřských škol a dokumentace.
  • Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt "Moje město, moje škola" a autorkou řady odborných publikací pro pedagogické pracovníky. 
  • V roce 2020 úspěšně zakončila magisterské studium v rámci kterého se specializovala na oblast propagace segmentu školství.