Školní zralost a školní připravenost

Mgr. Lenka Polášková

Předškolní věk představuje senzitivní etapu v životě dětí pro rozvoj dovedností důležitých pro vytvoření základu všeho, co bude podle potřeby v dalších vývojových etapách využíváno a dále rozvíjeno. Problémy, které se u mnohých z nich objeví při zahájení či v průběhu školní docházky, mají mnohdy prameny právě v nezvládnutí celé nebo dílčí části předškolního období.

Pondělí 16.10.2023

16:15 - 17:45

85 volných míst

Garance

Obsah on-line semináře:

  • Základní charakteristiky školní zralosti a školní připravenosti
  • Význam diagnostiky
  • Negativní dopady předčasně zařazených dětí do povinné školní docházky
  • Školní nezralost u dětí ze sociálně vyloučeného prostředí
  • Přechod z MŠ do ZŠ v kontextu kurikula

Komu je on-line seminář určen:

Pedagogickým pracovníkům zařízení předškolní výchovy a vzdělávání (učitelkám, asistentům pedagoga), školním asistentům, chůvám do zahájení povinné školní docházky, rodičům, vychovatelům dětských domovů), pracovníkům ostatních pečujících skupin.

Přihlásit