Sociální a komunikační dovednosti manažera

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cílem kurzu je seznámit se s hlavními předpoklady, zásadami i nástroji úspěšné komunikace manažera. Pozornost je věnována jeho důvěryhodnosti mluvčího, přesvědčivosti sdělení, vytvoření zájmu a udržení pozornosti posluchačů, překonáváním námitek a nesouhlasu, volbě slov i formálním aspektům komunikace.

Zveřejněno 22.12.2016

Délka videa: 00:56:23

Garance

On-line seminář je určen:

Seminář je určen manažerům, pracovníkům připravujícím se na výkon vedoucí funkce i personalistům zabývajícím se školeními a tréninky sociálních a komunikačních schopností vedoucích. 

Cíl tohoto on-line semináře:

Cílem kurzu je seznámit se s hlavními předpoklady, zásadami i nástroji úspěšné komunikace manažera. Pozornost je věnována jeho důvěryhodnosti mluvčího,  přesvědčivosti sdělení, vytvoření zájmu a udržení pozornosti posluchačů, překonáváním námitek a nesouhlasu, volbě slov i formálním aspektům komunikace.

Obsah tohoto on-line semináře:

  • Cíle a pravidla úspěšné komunikace
  • Co úspěšné komunikaci brání
  • Strategie „tlaku a tahu“ v komunikaci
  • Vedení schůzí a porad
  • Překonání námitek a nesouhlasu
  • Přesvědčivost při veřejných vystoupeních a prezentacích
  • Zásady písemné manažerské komunikace atd.

        Kapitoly videa

        Lektor

        Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

        Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

        Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se osobním rozvojem. Je VŠ učitelem managementu, lektorem kurzů MBA i autorem řady publikací, mj. úspěšných knížek „Vezměte život do svých rukou“ a „Psychologie pro každý den“.