Specifické poruchy chování a ADHD

Mgr. Marika Kropíková

Ujasněte si pojmy jako specifické poruchy chování, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom. Zjistěte jaký je vztah mezi SPCH a poruchami chování bez symptomů hyperkinetického syndromu nebo vztah mezi SPCH a specifickými poruchami učení na bázi ADHD.

Zveřejněno 21.10.2021

Délka videa: 01:52:19

Garance

Seznamte se s symptomatologii těchto poruch, kritérii pro diagnostiku SPCH a platnou legislativou. Zjistěte jaké jsou možné metody práce s dětmi se SPCH a jak by měla spolupracovat rodina. Jaká je pedagogická diagnostika a depistáž dětí v základní škole učitelem, jak upravit klasifikaci a vytvořit IVP.

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Marika Kropíková

Mgr. Marika Kropíková

Speciální pedagožka se zaměřením na logopedii, psychopedii a etopedii. V současné době se věnuje vzdělávání dospělých, i pedagogů. Od roku 2016 je soudní znalkyní pro oblast školství a školské legislativy.