Spolupráce učitele a asistenta pedagoga

Mgr. Marika Kropíková

Jaké jsou konkrétní způsoby spolupráce mezi vyučujícími v dané třídě a asistentem pedagoga?

Zveřejněno 10.12.2021

Délka videa: 01:35:15

Garance

Na on-line semináři se seznámíte s legislativním rámcem kompetencí asistenta pedagoga přiřazeného ke třídě a konkrétnímu k žákovi v dané třídě s ohledem na podpůrná opatření. Lektorka se dále zmíní o kompetencích jednotlivých pedagogů, kteří spolupracují s asistentem pedagoga. A také Vás upozorní i na rizika, která během spolupráce mohou vyvstat.

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Marika Kropíková

Mgr. Marika Kropíková

Speciální pedagožka se zaměřením na logopedii, psychopedii a etopedii. V současné době se věnuje vzdělávání dospělých, i pedagogů. Od roku 2016 je soudní znalkyní pro oblast školství a školské legislativy.