Spolupráce učitele a asistenta pedagoga

Mgr. Marika Kropíková

Webinář je zaměřený na spolupráci mezi učiteli a asistentem pedagoga.

Zveřejněno 20.4.2021

Délka videa: 01:48:23

Garance

Obsahem semináře je legislativní rámec ve smyslu kompetencí asistenta pedagoga přiřazenému ke třídě a přiřazenému k žákovi v dané třídě v rámci podpůrných opatření. Zároveň se lektorka v průběhu webináře zmíní o kompetencích jednotlivých pedagogů, kteří spolupracují s asistentem pedagoga. Nedílnou součástí webináře jsou konkrétní způsoby spolupráce mezi vyučujícími v dané třídě a asistentem pedagoga. Lektorka zmíní i rizika, která během spolupráce mohou vyvstat.

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Marika Kropíková

Mgr. Marika Kropíková

Speciální pedagožka se zaměřením na logopedii, psychopedii a etopedii. V současné době se věnuje vzdělávání dospělých, i pedagogů. Od roku 2016 je soudní znalkyní pro oblast školství a školské legislativy.