Začlenění dětí z Ukrajiny do ZŠ a MŠ

Mgr. Lenka Polášková

Zajímá vás, jak co nejlépe začlenit děti z Ukrajiny do základní či mateřské školy? Jaký dopad na školy má Lex Ukrajina? Jak zvládnout aktuální situaci a jak se připravit na příští školní rok? A jak pomoci dětem s traumatem a odlišným mateřským jazykem? On-line seminář Vám nabídne komplexní vhled do problematiky.

Zveřejněno 2.5.2022

Délka videa: 03:14:03

Garance

Obsah webináře

  • Vliv traumatu na psychiku dítěte - na co si dát v praxi u dětí z Ukrajiny pozor při pedagogické práci.
  • Legislativa teď a tady - přijetí dítěte/žáka do ZŠ/MŠ.
  • Pasti a nástrahy školního roku 2022/2023 - aneb co s tím?
  • Pravidla a doporučení pro děti/žáky s OMJ.

Živé vysílání a záznam 

Webinář proběhne formou YouTube vysílání. Nemusíte si do počítače nic instalovat, vysílání můžete sledovat na počítači, tabletu či mobilu. Je však třeba se na webinář předem přihlásit, abychom Vám mohli poslat odkaz a materiály. Odkaz na webinář posíláme den předem a pak také hodinu před jeho začátkem. Po skončení webináře budou mít přihlášení účastníci ihned přístup k záznamu. Můžete se tedy přihlásit, i když se vám nehodí přímo termín konání webináře. 

Dotazy k tématu

Dotazy můžete klást v průběhu webináře přímo na YouTube do chatu, případně je posílat na info@kursy.cz. Své dotazy můžete klást i předem na https://forms.gle/QWqTbMDompFjsRmY8

Kapitoly videa

Lektor

Mgr. Lenka Polášková

Mgr. Lenka Polášková

je lektorka s více než 20 letou pedagogickou praxí. Specializuje se na oblasti managementu škol, dokumentaci a metodický výklad vybraných právních předpisů segmentu školství. Je autorkou řady publikací pro učitele a ředitele škol. V minulosti externě spolupracovala například s Výzkumným ústavem Pedagogickým, Ministerstvem práce a sociálních věcí při tvorbě standardu pro dětské skupiny, Českou školní inspekcí, jako externí posuzovatelka pro inspekční činnost ve školách, nebo Univerzitou Palackého v Olomouci při tvorbě a realizaci 3letého projektu zaměřeného na distanční vzdělávání vedoucích, pedagogických pracovníků. Aktuálně aktivně spolupracuje v rámci publikační činnosti s nakladatelstvími Portál nebo Grada Publishing, a.s. realizuje přímo ve školách "cvičné hospitace" a vzdělávací aktivity " na míru" pro týmy škol. Své webináře a prezenční semináře staví na praktičnosti, využitelnosti v pedagogické praxi a efektivnosti pro účastníka. Je držitelkou mezinárodního ocenění "eTwinning Label", za projekt "Moje město, moje škola". Patří mezi špičkové lektory s dlouhodobě pozitivními referencemi účastníků webinářů, seminářů i čtenářů odborných periodik.